Projekty EFS

Projekty współfinansowane ze środków UE

Grupa Kapitałowa Clar System od 2008 roku aktywnie uczestniczy w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

W ramach perspektywy 2007-13 Grupa Kapitałowa Clar System zrealizowała trzy projekty szkoleniowe dla kadry zarządzającej i pracowników liniowych. Doskonalenie kwalifikacji pracowników miało bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług i poziom zadowolenia naszych Klientów. Projekty współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podmioty z Grupy Kapitałowej Clar System jako partnerzy biorą udział w realizacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów aktywizacji społeczno – zawodowej dla osób niepełnosprawnych, przygotowując uczestników do pracy w branży porządkowo – czystościowej.

Zachęcamy do zapoznania się z realizowanymi przez nas projektami!

Zrealizowane projekty:

KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

NIEPEŁNOSPRAWNY PRACOWNIK 50+ – KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH BIERNYCH ZAWODOWO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WIEKU POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA.

KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA BIERNYCH ZAWODOWO NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW WOJ. LUBUSKIEGO Z GRUPY NEET W WIEKU 15- 29 L.

KWALIFIKACJE W ZAWODACH DEFICYTOWYCH SZANSĄ NA NOWY START DLA NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO WIELKOPOLSKICH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GRUPY WIEKOWEJ 30+

PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO NIEPEŁNOSPRAWNYCH WIELKOPOLAN W WIEKU 30+

Kompleksowy program aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych z kategorii NEET w woj. dolnośląskim

WSPARCIE AKTYWIZACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWYŻEJ 30 R. Ż., POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAMIESZKUJĄCYCH W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM

KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA BIERNYCH ZAWODOWO NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW WOJ. LUBUSKIEGO Z GRUPY NEET W WIEKU 15- 29 L.

NIEPEŁNOSPRAWNY PRACOWNIK 50+ – KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH BIERNYCH ZAWODOWO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WIEKU POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA.

Lubelski kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych II

ZAWODY DEFICYTOWE NOWA SZANS Ą DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O NISKICH KWALIFIKACJACH Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

Niepełnosprawny Pracownik 30+ – Kompleksowy Program Aktywizacji Zawodowej Niepełnosprawnych Mieszkańców Województwa Małopolskiego

SKUTECZNY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

WYNIKI ROZEZNANIA RYNKU – SZKOLENIA ZAWODOWE

WYNIKI ROZEZNANIA RYNKU – SZKOLENIA ZAWODOWE

NIEPEŁNOSPRAWNI – KOMPETENTNI W PRACY

PROJEKT „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO…

RAZEM NA RYNKU PRACY-PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO