Ochrona mienia Poznań

Firma Clar System świadczy usługi w zakresie fizycznej ochrony mienia z elementami technicznymi. Zakres usług jest szeroki, w związku z czym każdy znajdzie odpowiednią opcję dla posiadanego przez siebie obiektu. Firma zajmuje się ochroną na terenie całego Poznania oraz okolic w Wielkopolsce. Oferuje usługi bezpośredniej ochrony fizycznej, nadzoru, patroli, a także montażu i obsługi systemu alarmującego i monitoringu. Na życzenie klienta omawiany jest zakres czynności, które mają wykonywać pracownicy firmy oraz częstotliwości podejmowanych interwencji.   

Firma współpracuje z ponad 100 klientami, którzy są zadowoleni z usług Clar System. Klientami firmy może być każdy obiekt, bez względu na jego wielkość i rodzaj. Przedsiębiorstwo współpracuje zarówno z małymi biurowcami, jak i z wielkimi obiektami przemysłowymi. Doświadczenie w pracy ochroniarskiej oraz wykwalifikowana kadra pozwala klientom Clar System czuć bezpieczeństwo na wysokim poziomie i spać spokojnie. Pracownicy poddawani są selekcji, w związku z czym wybierani są najodpowiedniejsze osoby do wykonywania danego rodzaju pracy.

Usługi, świadczone przez Clar System

Jednym z najczęściej wybieranym przez klientów rodzajem usługi ochroniarskiej jest bezpośrednia ochrona fizyczna. Polega ona na stałej obecności pracowników na chronionym obiekcie. Taki rodzaj ochrony jest wybierany ze względu na ciągłą obecność ochroniarzy, zapewniającą należyty stopień bezpieczeństwa. Pracownicy ochrony dbają o to, aby na teren obiektu nie dostała się żadna osoba do tego nieupoważniona. Ich zadaniem jest również zapobieganie dokonywaniu naruszeń lub przestępstw, związanych bezpośrednio z obiektem lub życiem innych osób.

Firma oferuje również kompleksowy nadzór chronionego obiektu. Patrolowanie chronionych trenów to opcja, najczęściej wybierana przez osoby, posiadające obiekt o rozległej powierzchni. W taki sposób zapewnione jest bezpieczeństwo samemu obiektowi oraz osobom, znajdującym się na nich. Ochroniarze w trakcie patrolu zapobiegają również wtargnięciu na obiekt przez osoby nieupoważnione. Ochrona może być realizowana całodobowo lub w czasie, wyznaczonym przez klienta.

Systemy alarmowe i monitoring

Najszerzej rozprzestrzenioną formą ochrony mienia jest wykorzystanie monitoringu i systemów alarmowych. Taki rodzaj ochrony daje możliwość ciągłego nadzoru nad obiektem oraz informuje o jakichkolwiek naruszeniach na jego terenie. Firma zajmuje się instalacją takich systemów oraz kompleksową ich obsługą. System zostaje zaprogramowany w oparciu o życzenia każdego klienta. Clar System oferuje również niezwłoczną interwencję w przypadku naruszenia porządku na terenie chronionego obiektu na terenie Poznania i okolic.

W związku z nieustannie zaostrzającymi się przepisami firma oferuje usługi z zakresu kontroli ruchu osobowego i towarowego. Do takich zadań przygotowani są specjalnie przeszkoleni pracownicy. Clar system również zajmuje się administrowaniem strzeżonych parkingów. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z konsultantami Clar System.