Profesjonalne usługi porządkowe

Świadczenie usług porządkowych na obiektach oraz terenach zewnętrznych stanowi podstawową działalność Grupy Kapitałowej CLAR SYSTEM. W branży działamy od 1999 roku.

O wysokiej jakości naszych usług świadczy:

 • personel – regularnie szkolony z zakresu technik sprzątania, użytkowania środków czystości i dezynfekcji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obsługi Klienta (Projekty EFS),
 • technologia – opracowane standardy i normy, sprzęt i środki czystości dostosowane do specyfiki obsługiwanego obiektu, opracowane plany sprzątania podnoszące efektywność pracy,
 • badania zadowolenia Klienta – cykliczne kontakty z odbiorcami naszych usług w celu poznania opinii na temat świadczonych usług oraz oczekiwań Klientów,
 • organizacja realizacji usługi – stały, bezpośredni i wielostopniowy nadzór nad realizacją powierzonych zadań, sprawowany przez: Brygadzistów, Koordynatorów Kontraktów, Audytorów wewnętrznych aż po Dyrektorów Makroregionów.

Każdego Klienta i każdy obiekt traktujemy indywidualnie. Ofertę cenową przygotowujemy po spotkaniu z Klientem, wspólnym ustaleniu zakresu i częstotliwości usługi. W przypadku obiektów wymagających specjalistycznej technologii w spotkaniu bierze udział również przedstawiciel Działu Technologii.

Kompleksowe usługi porządkowe

Dysponujemy najnowszą technologią sprzątania hal produkcyjnych, sklepów i innych obiektów wielkopowierzchniowych, powierzchni magazynowych oraz parkiem wyspecjalizowanych maszyn, co w połączeniu ze specjalistycznymi środkami chemicznymi gwarantuje wysoką jakość usług przy umiarkowanych cenach.

Atuty współpracy z Grupą Kapitałową CLAR SYSTEM:

 • możliwość skupienia się na głównej działalności przedsiębiorstwa dzięki powierzeniu usług pobocznych specjalistom z branży;
 • możliwość udzielenia Państwu ulg we wpłatach na PFRON,
 • odciążenie administracji: sprawy kadrowe, zastępstwa urlopowe i chorobowe, szkolenia BHP pozostają w naszej gestii,
 • kompleksowość usług: współpracując z nami mają Państwo dostęp do pełnej gamy usług związanych z utrzymaniem czystości i ochroną mienia – sprzątanie hal produkcyjnych, sklepów i innych obiektów wielkopowierzchniowych, powierzchni magazynowych,
 • racjonalne podejście ekologiczno – ekonomiczne: wykorzystywana przez nas chemia posiada atesty PZH i PZ, maszyny i sprzęt jest energooszczędny, a pracownicy edukowani w zakresie oszczędzania prądu i dozowania chemii, za pozwoleniem Klienta na dozownikach mydła i papieru naklejamy hasła skłaniające do oszczędnego korzystania z tych materiałów.

Współpracujemy z najlepszymi producentami i dystrybutorami profesjonalnych środków czystości i dezynfekcji, maszyn i sprzętu: Lakma, Ecolab, Diversey, Buzil, Kiehl, Vermop, Numatic, Karcher, Taski, Merida, Splast, Hako, Essity, Comac, Nilfisk, Metsa tissue, Werner & Mertz Professional, Tennant TCS Polska, I-Team, Draco.

Działamy w następujących miastach:

 

BIURA

 • utrzymanie czystości podłóg (odkurzanie i okresowe czyszczenie ekstrakcyjne wykładzin, doczyszczanie, impregnacja i pielęgnacja posadzek kamiennych, PCV),
 • utrzymanie czystości w sanitariatach (mycie armatury sanitarnej, płytek ściennych, luster, dezynfekcja),
 • zaopatrywanie sanitariatów w środki higieniczne (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło),
 • utrzymanie w czystości elementów wyposażenia biura (pielęgnacja mebli, „mycie” sprzętu komputerowego, telefonów, lamp itp.),
 • utrzymanie w czystości powierzchni szklanych (okresowe mycie okien wraz z ramami i parapetami, przeszkleń, szklanych drzwi) i kaloryferów.
 

HALE PRODUKCYJNE

 • doczyszczanie, impregnacja i pielęgnacja ciągów komunikacyjnych,
 • doczyszczanie w celu uzyskania certyfikatu zgodności z normami HACCP,
 • okresowe mycie okien,
 • okresowe odkurzanie i mycie ścian,
 • utrzymanie w czystości urządzeń produkcyjnych (usuwanie zabrudzeń po klejach, silikonach, smarach, osadach pyłowych itp.),
 • odkurzanie i mycie rurociągów.
 

MAGAZYNY

 • doczyszczanie, impregnacja i pielęgnacja ciągów komunikacyjnych,
 • okresowe mycie okien,
 • okresowe odkurzanie i mycie ścian,
 • odkurzanie i mycie regałów.
 

SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

 • bieżąca pielęgnacja posadzek,
 • okresowe doczyszczanie i impregnacja
 • ciągów komunikacyjnych,
 • okresowe mycie okien,
 • utrzymanie czystości działów produkcyjnych (mięsny, rybny, piekarnia) zgodne z normami HACCP.
 

SPRZĄTANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH

 • zamiatanie dróg dojazdowych, chodników i miejsc parkingowych,
 • pielęgnacja trawników (strzyżenie, nawożenie, grabienie, odchwaszczanie itp.),
 • pielęgnacja żywopłotów i drzew (przycinanie, nawożenie, ochrona przed szkodnikami itp.),
 • wywóz zgromadzonych śmieci,
 • odśnieżanie dróg dojazdowych, chodników i miejsc parkingowych,
 • posypanie odśnieżonych miejsc mieszanką solno-piaskową,
 • wywóz śniegu,