Polityka zarządzania

POLITYKA ZARZĄDZANIA

Wszyscy doskonaląc wykonywanie swoich czynności dążymy do maksymalnego zadowolenia naszych Klientów.

 

Grupę Kapitałową Clar System tworzą profesjonaliści, posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie, jednocześnie jesteśmy elastyczni kreatywni. Aktywnie i z pasją poszukujemy nowych rozwiązań, wybieramy je myśląc przede wszystkim o Klientach. Każdą ofertę budujemy indywidualnie, poprzedzając ją spotkaniem u Klienta. Oferujemy multiserwisowe rozwiązania dla wszystkich rodzajów obiektów.

Politykę zarządzania realizujemy poprzez świadczenie usługi w sposób nakierowany na trzy najważniejsze płaszczyzny oczekiwań Klienta:

  • zgodnie z ustaleniami z Klientem zawartymi w umowie,
  • przy optymalizacji kosztów jej wykonania,
  • z zachowaniem przepływu informacji, który gwarantuje Klientowi należyte wykonanie usługi.

Zarząd spółek Grupy Kapitałowej realizując zasadę zrównoważonego rozwoju oraz świadomego wpływu prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko naturalne, działa w sposób dla środowiska przyjazny, utrzymując równowagę pomiędzy wzrostem gospodarczym, a dbałością o środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Propagujemy wśród pracowników informacje na temat ochrony środowiska i postaw proekologicznych.

Mając na względzie dobro środowiska oraz stabilność jakości świadczonych usług podejmujemy działania ukierunkowane na ciągłe doskonalenie metod zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Minimalizujemy wpływ prowadzonej działalności na środowisko śledząc postęp w nauce i technice, stosując ich najnowsze zdobycze w naszej działalności biznesowej. W ramach działań zmierzających do ochrony środowiska zapobiegamy zanieczyszczeniom powstającym w trakcie świadczenia naszych usług już na etapie organizacji realizowanych usług.

Zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności.

Zapewnianie odpowiednich zasobów i przekonanie pracowników, iż pełnią oni rolę nadrzędną przy realizacji celu, umożliwi realizację przyjętej polityki i będzie sprzyjało sprawnemu funkcjonowaniu systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 i środowiskiem zgodnego z normą ISO 14001:2015 oraz dążeniu do ich ciągłego doskonalenia.

MISJA

„Poprzez kompleksowe rozwiązania tworzymy

komfortowe i bezpieczne warunki pracy”

 

WIZJA

BYĆ ELASTYCZNĄ FIRMĄ O UGRUNTOWANEJ POZYCJI NA RYNKU USŁUG,

KTÓRA STAWIA SOBIE KLAROWNE I AMBITNE CELE, Z MYŚLĄ O KLIENCIE

 

Opracowana:

Poznań, 20.03.2018

Wydruk z dnia 05.05.2022

 

Prezes Zarządu                  Tomasz Straburzyński

 

Członek Zarządu            Szymon Maciejewski