Praca

Proces rekrutacji

Rekrutację prowadzimy przez cały rok w zależności od aktualnych potrzeb. Grupa Kapitałowa CLAR SYSTEM posiada oddziały w wielu miastach, w związku z tym poszukujemy pracowników w różnych regionach Polski.

Proces rekrutacji do naszej firmy składa się z kilku etapów, w trakcie których korzystamy z różnych narzędzi rekrutacyjnych.

Proces rekrutacji w Grupie Kapitałowej CLAR SYSTEM składa się z następujących etapów:

1. Analiza życiorysów i listów motywacyjnych.

Pierwszy ruch należy do Ciebie – jeżeli interesuje Cię praca lub praktyka na jednym z oferowanych przez nas stanowisk, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się na naszej stronie lub przesłania nam swoich dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego) na adres m.przyborska@clarsystem.pl

Jeżeli jednak w danym momencie nie prowadzimy rekrutacji na stanowisko, które byłoby zgodne z Twoimi zainteresowaniami, mimo to wyślij do nas swój formularz, trafi on do naszej bazy, z której korzystamy, gdy poszukujemy kandydatów na określone stanowisko.

Analizując nadesłane dokumenty zwracamy szczególną uwagę na spójność kwalifikacji kandydata z naszymi oczekiwaniami. Cenne są dla nas informacje dotyczące poprzednich okresów zatrudnienia oraz obowiązków i zadań wykonywanych na poprzednich stanowiskach pracy.

2. Rozmowa kwalifikacyjna.

Wybrane na podstawie analizy aplikacji osoby zapraszamy do kolejnego etapu, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy rekrutacyjne, oprócz oceny kwalifikacji kandydata i poznania jego predyspozycji osobowościowych, mają na celu zapoznanie kandydata z naszą firmą, jej strukturą, wartościami oraz kulturą organizacyjną. Dla kandydata rozmowa kwalifikacyjna to możliwość zdobycia interesujących informacji o wolnym stanowisku pracy.

3. Analiza testów, ocena próbek pracy.

Na tym etapie procesu rekrutacyjnego wykorzystujemy testy językowe, próbki pracy. W przypadku stanowisk menedżerskich prowadzimy również sesje Assessment.

4. Rozmowa z przyszłym przełożonym.

Ostatecznego wyboru dokonuje kierownik działu poszukującego pracownika. Zarekomendowani kandydaci zapraszani są na spotkanie, na którym przedstawiana jest im oferta pracy.

Dbamy o to, aby każdy kandydat uczestniczący w rekrutacji do naszej firmy otrzymał od nas informację o wynikach procesu i ostatecznej decyzji.

Formularz zgłoszeniowy    telefonemail