Higiena szpitalna

Oferta Działu Higieny Szpitalnej obejmuje kompleksowe usługi w zakresie utrzymania czystości, które dodatkowo są wspomagane działaniami pobocznymi pośrednio związanymi z utrzymaniem czystości. Naszym głównym celem w szpitalnictwie jest przejęcie wszelkich zadań, które do tej pory były realizowane przez osoby zajmujące się również czystością i higieną na terenie szpitala oraz innych obiektów związanych z służbą zdrowia.

Działamy w następujących miastach:

 

ZAKRES USŁUG

świadczy usługi kompleksowego utrzymania czystości w placówkach służby zdrowia obejmujące część administracyjno-biurową, ciągi komunikacyjne, poradnie, oddziały szpitalne, bloki operacyjne i porodowe, stacje dializ, oddziały IOM, laboratoria.W ramach
Działu Higieny Szpitalnej oferujemy kompleksowe utrzymanie czystości w zakresie:

 • Mycia powierzchni i sprzętu,
 • Maszynowego mycia ciągów komunikacyjnych, sprzątanie szpitali
 • Dezynfekcji powierzchni i wyposażenia,
 • Przygotowania roztworów roboczych środków dezynfekcyjnych i ich dystrybucji
 • Mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego i utensylii aptecznych,
 • Mycia okien i żaluzji poziomych,
 • Czyszczenia verticali (bez zdejmowania z okien),
 • Pomocy przy pielęgnacji i transporcie pacjentów,
 • Bieżącego zaopatrzenia w materiały higieniczne: ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, mydło płynne, środki do dezynfekcji rąk, worki foliowe (kolorystyczny kod kolorów),
 • Konserwacji podłóg z uwzględnieniem ich specyfiki,
 • Czyszczenia tapicerki meblowej,
 • Czyszczenia wykładzin dywanowych,
 • Transportu wewnątrzszpitalnego,
 • Pomocy przy dystrybucji posiłków i zmywanie naczyń.
 • Kompleksowego utrzymania w czystości i pielęgnacji terenów zewnętrznych.
 

KORZYŚCI

Współpraca z Działem Higieny Szpitalnej CLAR SYSTEM zapewni Państwu szereg korzyści mogących w znaczny sposób ulepszyć funkcjonowanie i wizerunek placówek służby zdrowia oraz pozwoli dokonać znacznych oszczędności.

Do najważniejszych korzyści należą:

 • Znaczne obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem personelu pozamedycznego,
 • Brak konieczności inwestowania w sprzęt oraz jego serwisowanie,
 • Brak problemów związanych z czasową absencją personelu (urlopy, zwolnienia lekarskie).
 • Pewność najwyższej jakości wykonywanych przez nas usług (dostęp do nowoczesnych technologii oraz środków),
 • Stosowanie nowoczesnego sprzętu do profesjonalnego utrzymywania czystości,
 • Odciążenie pracowników działów: kadr, księgowości, płac, zaopatrzenia, inwentaryzacji, zamówień publicznych,
 • Odciążenie pielęgniarek oddziałowych od czynności związanych z nadzorowaniem personelu pozamedycznego,
 • Brak konieczności prowadzenia szkoleń dla salowych z zakresu BHP i ppoż. oraz szkoleń tematycznych,
 • Zmniejszenie powierzchni magazynów ogólnych i oddziałowych,
 • Zmniejszenie ilości organizowanych postępowań przetargowych (środki dezynfekcyjne, czystościowe, artykuły higieniczne, sprzęt i maszyny czyszczące, odzież robocza),
 • Ograniczenie rodzaju i ilości dokumentów wewnętrznych.