Higiena szpitalna

Oferta Działu Higieny Szpitalnej obejmuje kompleksowe usługi w zakresie utrzymania czystości, które dodatkowo są wspomagane działaniami pobocznymi pośrednio związanymi z utrzymaniem czystości. Naszym głównym celem w szpitalnictwie jest przejęcie wszelkich zadań, które do tej pory były realizowane przez osoby zajmujące się również czystością i higieną na terenie szpitala oraz innych obiektów związanych z służbą zdrowia.

 

ZAKRES USŁUG

świadczy usługi kompleksowego utrzymania czystości w placówkach służby zdrowia obejmujące część administracyjno-biurową, ciągi komunikacyjne, poradnie, oddziały szpitalne, bloki operacyjne i porodowe, stacje dializ, oddziały IOM, laboratoria.W ramach
Działu Higieny Szpitalnej oferujemy kompleksowe utrzymanie czystości w zakresie:

 • Bezpośrednia ochrona fizyczna,
 • Patrolowanie chronionych terenów,
 • Kontrola ruchu osobowego i towarowego,
 • Instalacja i obsługa urządzeń i systemów alarmowych oraz monitorujących,
 • Administrowanie parkingami strzeżonymi.
 

KORZYŚCI

Współpraca z Działem Higieny Szpitalnej CLAR SYSTEM zapewni Państwu szereg korzyści mogących w znaczny sposób ulepszyć funkcjonowanie i wizerunek placówek służby zdrowia oraz pozwoli dokonać znacznych oszczędności.

Do najważniejszych korzyści należą:

 • Znaczne obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem personelu pozamedycznego,
 • Brak konieczności inwestowania w sprzęt oraz jego serwisowanie,
 • Brak problemów związanych z czasową absencją personelu (urlopy, zwolnienia lekarskie).
 • Pewność najwyższej jakości wykonywanych przez nas usług (dostęp do nowoczesnych technologii oraz środków),
 • Stosowanie nowoczesnego sprzętu do profesjonalnego utrzymywania czystości,
 • Odciążenie pracowników działów: kadr, księgowości, płac, zaopatrzenia, inwentaryzacji, zamówień publicznych,
 • Odciążenie pielęgniarek oddziałowych od czynności związanych z nadzorowaniem personelu pozamedycznego,
 • Brak konieczności prowadzenia szkoleń dla salowych z zakresu BHP i ppoż. oraz szkoleń tematycznych,
 • Zmniejszenie powierzchni magazynów ogólnych i oddziałowych,
 • Zmniejszenie ilości organizowanych postępowań przetargowych (środki dezynfekcyjne, czystościowe, artykuły higieniczne, sprzęt i maszyny czyszczące, odzież robocza),
 • Ograniczenie rodzaju i ilości dokumentów wewnętrznych.