Ochrona mienia

Grupa Kapitałowa CLAR SYSTEM specjalizuje się w usługach fizycznej ochrony mienia wspomaganej elementami technicznymi. Posiadamy w tym zakresie bogate doświadczenie obsługując ponad 100 przedsiębiorstw począwszy od budynków biurowych a kończąc na obiektach przemysłowych.

 

ZAKRES USŁUG

W zakresie wyodrębnionego Działu Ochrony Mienia, spółki należące do Grupy Kapitałowej CLAR SYSTEM świadczą kompleksowe usługi ochrony z systemem pracy dostosowanym do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań zewnętrznych. W ramach działalności, spółki należące do Grupy posiadają koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług zatrudniamy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Zakres świadczonych usług Działu Ochrony Mienia obejmuje:

  • Bezpośrednia ochrona fizyczna,
  • Patrolowanie chronionych terenów,
  • Kontrola ruchu osobowego i towarowego,
  • Instalacja i obsługa urządzeń i systemów alarmowych oraz monitorujących,
  • Administrowanie parkingami strzeżonymi.
 

KORZYŚCI

Zadania realizowane przez naszych pracowników obejmują kompleksowe działania z zakresu dozorowania i ochrony, które przy odpowiedniej organizacji zapewniają bezpieczeństwo powierzonego mienia, przy obniżonych kosztach dla Klienta.

Najczęściej ochrona jest realizowana w formie całodobowej, jednak w każdym przypadku dostosowujemy nasze działania do specyfiki ochranianego obiektu. Wykonujemy także usługi polegające na ochronie placów budowy oraz zabezpieczeniu mienia w trakcie trwania inwestycji. Naszą najsilniejszą stroną jest wyspecjalizowana kadra pracownicza, która poddawana jest skrupulatnej selekcji.