Grupa Kapitałowa

Grupę Kapitałową Clar System tworzą spółka  Clar Holding Sp. z o.o. jako jednostka dominująca oraz poszczególne spółki  operacyjne – spółka Clar System S.A.  i jej spółki zależne: Clar Serwis Sp. z o.o., „Solcom-Bayard” Sp. z o.o., Hospital System Sp. z o.o.,

 

Dane spółek  należących do Grupy Kapitałowej Clar System:

CLAR HOLDING SP. Z O.O., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Janickiego 20B, 60-542, Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000741044, NIP 7811976862, REGON 380812918 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, w pełni opłaconym;

CLAR SYSTEM S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Janickiego 20B, 60-542, Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000189335, NIP 7781027841, REGON 630385038, o kapitale zakładowym w wysokości 522.000 PLN, w pełni opłaconym;

CLAR SERWIS SP. Z O.O., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Janickiego 20B, 60-542, Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441001, NIP 7811881788, REGON 302282000, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN w pełni opłaconym;

„SOLCOM-BAYARD” SP. Z O.O., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Janickiego 20B, 60-542, Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000057572, NIP 7781007933, REGON 632237052, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 PLN, w pełni opłaconym;

HOSPITAL SYSTEM SP. Z O.O., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Janickiego 20B, 60-542, Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398239, NIP 7811873524, REGON 301938414 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, w pełni opłaconym;