SKUTECZNY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

LOGOTYPY2

 

 

 

 

Skuteczny program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej niepełnosprawnych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

 

Projekt realizowany w terminie od 01 grudnia 2016 r. do 31 października 2017 r.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród 40 biernych zawodowo osób niepełnosprawnych (w tym min. 60% kobiet) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w wieku powyżej 29 lat, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w zawodach deficytowych na regionalnym rynku pracy i w zawodach, w jakich wystąpiło zapotrzebowanie ze strony pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w okresie od 12.2016 do 10.2017.

 

Zakres projektu: w ramach projektu każdy uczestnik otrzyma kompleksową ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Każdy uczestnik otrzyma indywidualną i kompleksową pomoc w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, która opierać się będzie na trzech elementach pomocy (identyfikacja potrzeb uczestnika – IPD, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy), dodatkowo w zależności od zidentyfikowanych potrzeb weźmie udział w wysokiej jakości szkoleniach zawodowych oraz stażach zawodowych.

Efekt projektu: Zdobycie przez uczestników kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego wykonywania pracy w danym zawodzie, opisanych w Standardach Kwalifikacji i Kompetencji Zawodowych lub wykazanych przez pracodawców jako niezbędne w badaniach ankietowych i treści ogłoszeń o pracę.

W ramach projektu przewiduje się następujące wsparcie:

  1. Identyfikacja potrzeb osób biernych zawodowo– IPD
  2. Określeniu ścieżki rozwoju zawodowego – poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy
  3. Zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych – certyfikowane szkolenia
  4. Zdobywanie doświadczenia zawodowego – czteromiesięczne staże zawodowe

 

Wartość projektu 451 407,50 zł , a kwota dofinansowania to 428 837,12 zł.

 

Projekt jest realizowany przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. Projekt jest realizowany w ramach w ramach Osi Priorytetowej 6; Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Dane kontaktowe

Biuro Projektu:

ul. Jagiellońska 97/216

70-435 Szczecin

Tel. 694 467 125

Kierowniczka Projektu

Anna Pranczke-Zaworska

e-mail: a.pranczke-zaworska@kontraktor.biz.pl

 

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 – Wzór formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika

Załącznik nr 3 – Ankieta badająca poziom motywacji uczestnika