KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA BIERNYCH ZAWODOWO NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW WOJ. LUBUSKIEGO Z GRUPY NEET W WIEKU 15- 29 L.

 

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb

 

 

 

 

 

 

 

Projekt jest realizowany w okresie od 01-05-2016 do 31-05-2017 r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 40 biernych zawodowo osób niepełnosprawnych w wieku 15 – 29 l. z kategorii NEET z terenu woj. lubuskiego w

zawodach deficytowych na regionalnym rynku pracy w okresie od 1 maja 2016 do 31 maja 2017 r.

Efektem projektu będzie zdobycie przez uczestników/uczestniczki projektu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w zawodach deficytowych na regionalnym rynku pracy.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w indywidualnych sesjach z doradcą zawodowym, efektem których będzie opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania.

Ponadto dla uczestników projektu zaplanowano poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz staże.

Wartość projektu wynosi 583 962,50 zł, a kwota dofinansowania to 554 764,37 zł.

Projekt jest realizowany przez firmę Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

DOKUMENTY  DO POBRANIA :

Formularz_zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika

Regulamin projektu

 

Dane kontaktowe:

Biuro projektu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla biernych zawodowo niepełnosprawnych mieszkańców woj. lubuskiego z grupy NEET w wieku 15- 29 l.”
ul. Kombatantów 34 pok. 409

66-400 Gorzów Wielkopolski

Kierownik projektu – p. Barbara Bartczak

email: b.bartczak@kontraktor.biz.pl
tel. +48 666 012 538