„WSPARCIE AKTYWIZACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWYŻEJ 30 R. Ż., POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAMIESZKUJĄCYCH W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM”

logo dolny slask

 

 

 

 

 

Projekt realizowany w okresie od 01-11-2016 do 31-11-2017.

 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz wzmocnienie zasobów i kompetencji społeczno-zawodowych u 30 osób niepełnosprawnych od 30 roku życia
z woj. dolnośląskiego w terminie do 31.11.2017 r. Realizacja projektu przyczyni się do

zniwelowania problemu, jakim jest niski poziom aktywności zawodowej oraz zasobów
i kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych z woj. dolnośląskiego

 

Efektem projektu będzie poprawa szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział

w indywidualnych sesjach z doradcą zawodowym efektem, których będzie opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania. Ponadto dla uczestników projektu

zaplanowano poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz staże.

 

Wartość projektu wynosi 598 865,75 pln, a kwota dofinansowania to 568 922,46 pln.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Kontraktor Sp. z o.o. oraz Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Dane kontaktowe:

 

Biuro projektu

Plac Solidarności 1/3/5, p.424

53 – 661 Wrocław

 

Kierownik projektu – Beata Połeć,

tel. 734 168 615

e-mail: b.polec@kontraktor.biz.pl