NIEPEŁNOSPRAWNY PRACOWNIK 50+ - KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH BIERNYCH ZAWODOWO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WIEKU POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA.

 

logotyp Lubuskie

 

 

 

 

Niepełnosprawny pracownik 50+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych biernych zawodowo mieszkańców województwa lubuskiego
w wieku powyżej 50 roku życia.

Projekt jest realizowany w okresie od 01-01-2017 do 31-10-2017 r.

CEL PROJEKTU: podniesienie zdolności do zatrudnienia 30 biernych zawodowo ON o niskich kwalifikacjach w wieku pow. 50 lat zamieszkujących woj. lubuskie (w tym ponad 55%K) w zawodach deficytowych na regionalnym rynku pracy w okresie 01.01-31.10.2017r.

ZAKRES PROJEKTU: realizacja kompleksowego wsparcia, dopasowanego do indywidualnych predyspozycji uczestników projektu (dalej: UP) i zgodnego z zapotrzebowaniem lubuskiego rynku pracy:

– IPD dla 30os, na podst. którego zostaną dobrane pozostałe formy wsparcia

– staże zawodowe dla 30os

– zatrudnienie wspomagane dla 10os

– nauka aktywnego poszukiwania pracy dla 10os

– pośrednictwo pracy dla 30os

EFEKT PROJEKTU: EFEKT PROJEKTU: umożliwienie UP zdobycia zatrudnienia w zawodach deficytowych, w których istnieje największe zapotrzebowanie na pracowników i duża liczba ofert pracy.

W ramach projektu realizowane będzie wsparcie oraz działania z zakresu:

– Identyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia (IPD)
– Staży zawodowych
– Wsparcia trenera pracy
– Nauki aktywnego poszukiwania pracy
– Pośrednictwa pracy
– Wsparcia towarzyszącego w postaci zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad os. zależną i poradnictwa z tego zakresu.

Wartość projektu wynosi 254 971,75 zł, a kwota dofinansowania to  242 223,14 zł.

Projekt jest realizowany przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. Projekt jest realizowany w ramach w ramach Osi Priorytetowej 6; Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

 

Dane kontaktowe:

Projekt: ,, Niepełnosprawny pracownik 50+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych biernych zawodowo mieszkańców województwa lubuskiego
w wieku powyżej 50 roku życia.”
ul. Kombatantów 34/409
66-400 Gorzów Wlkp.

Kierownik projektu – p. Joanna Podgórska
email: j.podgorska@kontraktor.biz.pl
tel. +48 663 770 613