„KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

Zapraszamy do składnia ofert na realizację usług szkoleniowych w zakresie szkoleń zawodowych dla zawodu „Robotnik gospodarczy – specjalizacja: operator usług utrzymania czystości” dla uczestników projektu:

„Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

 

Projekt realizowany jest przez Clar System S.A. w partnerstwie z firmą Kontraktor Sp. z o.o.

załączniki do pobrania:

  1. Rozeznanie rynku_05_029_17_final
  2. Rozeznanie rynku_05_029_17_zał.1
  3. Rozeznanie rynku_05_029_17_zał.2
  4. Rozeznanie rynku_05_029_17_zał.3
  5. Rozeznanie rynku_05_029_17_zał.4

 

Oferty proszę kierować na adres:

 

Clar System S.A.

Biuro Projektu „Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

  1. Królowej Jadwigi 137D

80-034 Gdańsk

 

lub na adres e-mail: m.labuda@clarsystem.pl w tytule e-mail należy wpisać „Oferta na szkolenia zawodowe 05/029/2017”

Termin  składania ofert upływa dnia 21.04.2017r. W przypadku ofert nadanych drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej.

W przypadku ofert dostarczanych osobiście lub przesyłką kurierską, biuro projektu jest czynne do godziny 16.00.