WYNIKI ROZEZNANIA RYNKU - SZKOLENIA ZAWODOWE

W dniach 16.08.2016 – 23.08.2016 firma Clar System S.A.. (Zamawiający – partner projektu), przeprowadziła wybór wykonawców w trybie rozeznania rynku.

Rozeznanie dotyczyło realizacji usług szkoleniowych w zakresie szkoleń zawodowych dla zawodu Robotnik gospodarczy – specjalizacja: operator usług utrzymania czystości dla uczestników projektu Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”.

Rozeznanie rynku wysłano do 11 potencjalnych Oferentów, ponadto rozeznanie rynku zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz lidera projektu.:

www.clarsystem.pl

www.kontraktor.biz.pl

Zgodnie z treścią Rozeznania rynku, do realizacji usług wybrano jednego Oferenta, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie usług, a którego oferta spełnia wymogi wynikające z Rozeznania rynku oraz obowiązujących Standardów usług.

Wybrano ofertę poniższej instytucji:

  1. Cleaneria Sp. z o.o., ul. Zalesie 21, Gaj; 32-031 Mogilany

Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział  postępowaniu.

 

Załącznik:

Protokół- rozstrzygnięcie (załączony plik PDF)