Niepełnosprawny Pracownik 30+ - Kompleksowy Program Aktywizacji Zawodowej Niepełnosprawnych Mieszkańców Województwa Małopolskiego

 

 

Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego

 

Projekt jest realizowany w okresie od 01-07-2016 do 30-06-2017 r.

CEL PROJEKTU: podniesienie poziomu aktywności zawodowej 30 biernych zawodowo/bezrobotnych ON zamieszkujących województwo małopolskie, w wieku 30 lat i więcej, w tym min 60%K, w zawodach deficytowych na regionalnym rynku pracy w okresie 1.07.2016 – 30.06.2017.

ZAKRES PROJEKTU: realizacja kompleksowego wsparcia, dopasowanego do indywidualnych predyspozycji UP i zgodnego z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Dla każdego UP zostanie opracowany IPD, na podstawie którego zostaną dobrane pozostałe formy wsparcia, niezbędne do poprawy sytuacji UP na rynku pracy (pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże zawodowe zatrudnienie wspomagane; każdy uczestnik otrzyma wsparcie obejmujące co najmniej 2 narzędzia aktywizacyjne, poza IPD, dobrane indywidualnie do jego potrzeb).

EFEKT PROJEKTU: umożliwienie Uczestnikom Projektu zdobycia zatrudnienia w zawodach deficytowych, w których istnieje największe zapotrzebowanie na pracowników i duża liczba ofert pracy np. krawcy i pracownicy produkcji odzieży, spawacze, administratorzy systemów komputerowych, pracownicy ds. finansowo-księgowych, pracownicy usług ochrony, kucharze i inni.

W ramach projektu realizowane będzie wsparcie oraz działania z zakresu:

– Identyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia (IPD)

– Pośrednictwa pracy

– Szkoleń zawodowych

– Staży zawodowych

– Wsparcia trenera pracy

– Wsparcia towarzyszącego w postaci zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad os. zależną i poradnictwa z tego zakresu.

 

Wartość projektu wynosi 577 859,06 zł, a kwota dofinansowania to 548 966,09 zł.

Projekt jest realizowany przez Kontraktor Sp. Z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A.

Projekt jest realizowany w ramach w ramach Osi Priorytetowej 8; Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Dane kontaktowe:

Projekt: ,,Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”

 Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

ankieta

 

ul. Bajana 4,

31-465 Kraków

Kierownik projektu – p. Katarzyna Ungeheuer
email: k.ungeheuer@kontraktor.biz.pl
tel. +48 882 042 781