„Kompleksowy program aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych z kategorii NEET w woj. dolnośląskim”

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb

 

 

 

 

 

 

„Kompleksowy program aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych z kategorii NEET w woj. dolnośląskim”.

 

Projekt realizowany w okresie od 01-02-2016 do 31-01-2018.

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 os. niepełnosprawnych
w wieku 15 – 29 l. z kategorii NEET z terenu woj. dolnośląskiego w zawodach deficytowych
na regionalnym rynku pracy do końca 01.2018.

 

Efektem projektu będzie skuteczne przezwyciężenie stanu bierności zawodowej uczestników.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w indywidualnych sesjach z doradcą zawodowym efektem, których będzie opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania. Ponadto dla uczestników projektu zaplanowano poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz staże.

 

Wartość projektu wynosi 1 398 886,60 pln, a kwota dofinansowania to 1 328 944,17 pln.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
oraz Clar System S.A.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

 

Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

 

 

Dane kontaktowe:

Biuro projektu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych z kategorii NEET w woj. dolnośląskim”
plac Solidarności 1/3/5 pok. 424
53-661 Wrocław

Kierownik projektu – p. Beata Połeć
email: b.polec@kontraktor.biz.pl
tel. +48 734 168 615