„Lubelski kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych II”

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2016 do 30.09.2017.

 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 50 bezrobotnych lub biernych zawodowo os. niepełnosprawnych w wieku powyżej 30 r.ż. z terenu woj. lubelskiego w zawodach deficytowych na regionalnym rynku pracy w okresie 01.09.2016 – 30.09.2017.

 

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w indywidualnych sesjach z doradcą zawodowym i psychologiem. Ponadto dla uczestników projektu zaplanowano pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz płatne staże.

 

Wartość projektu wynosi 918 846,25 PLN, kwota dofinansowania to 872 903,93 PLN.

 

Projekt realizuje Kontraktor Sp. z o.o. (Lider Projektu) w partnerstwie z Clar System S.A. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.09.01.00-06-0009/15 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie w ramach Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa.

 

 

SZCZEGÓŁY I REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Biuro projektu

ul. Wojciechowska 5/30 A

20-704 Lublin

tel. 694 467 103

lubelskie@kontraktor.biz.pl

 

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Regulamin