„RAZEM NA RYNKU PRACY-PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”

 

 

 

Clar System S.A. wraz z Partnerami zapraszają do udziału w projekcie:

„Razem Na Rynku Pracy-Program Aktywizacji Zawodowej Niepełnosprawnych Mieszkańców Województwa Pomorskiego”

 

CEL PROJEKTU:

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej 72 osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 30 roku życia zamieszkujących na terenie woj. pomorskiego,

pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na regionalnym rynku pracy.

Termin realizacji od 25.09.2017r. do 24.02.2019r.

Wartość projektu : 1 001 289,20 zł Kwota dofinansowania ze środków UE: 851 095,82 zł

 

Projekt jest realizowany przez Clar System S.A. w partnerstwie z Kontraktor Sp. z o.o. i Fundacją Partycypacji Społecznej w ramach Osi Priorytetowej

5; Działania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

OFEROWANE FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE:

–  Indywidualny Plan Działania – opracowywany podczas spotkania z doradcą zawodowym (72 os.)

–  certyfikowane szkolenia zawodowe (51 os.)

–  sześciomiesięczne zatrudnienie subsydiowane  (54 os.)

–  zatrudnienie wspomagane (14 os.)

–  pośrednictwo pracy (18 os.)

–  zwroty kosztów dojazdów (do miejsca pracy, miejsca szkolenia lub pośrednictwa pracy)

Ścieżka udziału w projekcie zostanie opracowana indywidualnie dla każdego uczestnika podczas spotkań z doradcą zawodowym.

 

KRYTERIA NIEZBĘDNE DO ZAKWALIFIKOWANIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

– wiek powyżej 30 roku życia,

– zamieszkiwanie na terenie woj. pomorskiego,

– status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP.

 

SZCZEGÓŁY I REKRUTACJA DO PROJEKTU:

BIURO PROJEKTU

CLAR SYSTEM S.A.

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 137 D

80-034 GDAŃSK

E-MAIL I.RYBA@CLARSYSTEM.PL

TEL. 660 567 162