Projekty EFS

Projekty współfinansowane ze środków UE

Grupa Kapitałowa Clar System od 2008 roku aktywnie uczestniczy w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

W ramach perspektywy 2007-13 Grupa Kapitałowa Clar System zrealizowała trzy projekty szkoleniowe dla kadry zarządzającej i pracowników liniowych. Doskonalenie kwalifikacji pracowników miało bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług i poziom zadowolenia naszych Klientów. Projekty współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podmioty z Grupy Kapitałowej Clar System jako partnerzy biorą udział w realizacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów aktywizacji społeczno – zawodowej dla osób niepełnosprawnych, przygotowując uczestników do pracy w branży porządkowo – czystościowej.

Zachęcamy do zapoznania się z realizowanymi przez nas projektami!

Aktualnie realizowane projekty: http://www.clarsystem.pl/projekty/