WYNIKI ROZEZNANIA RYNKU

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego w okresie 13.12 2018 r.- 20.12.2018 r. Rozeznania rynku numer 03/0137/2018 na realizację szkolenia zawodowego: ,,Robotnik gospodarczy – specjalizacja: operator usług utrzymania czystości” dla Uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego szansą na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w regionie II”, którego liderem jest Kontraktor Sp. z o.o. wyłoniony został Wykonawca: WIELKOPOLSKIE NIERUCHOMOŚCI