WYNIKI ROZEZNANIA RYNKU NR 01/04E5/2018

W dniu 23  stycznia 2018 r. zakończono procedurę wyboru wykonawców w ramach Rozeznania rynku nr 01/04E5/2018 dotyczącego
realizacji usług szkoleniowych dotyczących realizacji szkoleń zawodowych dla pracowników biurowych i pokrewnych-
,,Komputer w pracy biurowej z egzaminem ECDL” prowadzących do uzyskania kwalifikacji komputerowych ECDL
Basic lub Profile dla uczestników projektu „Niepełnosprawni – kompetentni w pracy”

Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na Rozeznanie rynku wpłynęło trzy oferty. Zamawiający przeprowadził ocenę
oferty pod względem formalnym i zgodności z Rozeznaniem rynku, w trakcie którego ustalono, iż wszystkie 3 oferty spełniają warunki Rozeznania rynku.

W wyniku postępowania wybrano ofertę Wykonawcy – Śląskie Centrum Szkoleniowo- Edukacyjne KISS 40-04 Katowice, ul. Lompy 2/10, która uzyskała– 100 punktów w wyniku jej oceny.

 

Poniżej załączamy Protokół wyboru:

Protokół wyboru- Rozeznanie rynku 01_04E5_2018