WYNIKI ROZEZNANIA RYNKU NR 01/021/2017- WOJ. LUBUSKIE

Wyniki rozeznania rynku nr 05/021/2017- woj. lubuskie

  • W dniu 2 października 2017 r. Kontraktor Sp. z o.o. zakończył proces wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 01/021/2017.
  • W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 05/021/2017 oferty złożyło 3 oferentów, z których 3 spełniło warunki udziału w postępowaniu.
  • Najkorzystniejsza oferta została złożona przez PROJEKT Szkolenia i Doradztwo Hanna Trzcińska, z którą zostanie nawiązana współpraca.