WYNIKI ROZEZNANIA CENOWEGO NR 02/023/17 Z DNIA 01/03/2019