WIELKOPOLSKA NAGRODA JAKOŚCI - NAGRODA GŁÓWNA DLA CLAR SYSTEM!

Szanowni Państwo,

 

W dzisiejszych czasach decyzje przedsiębiorców przesądzające o wyborze firm usługowych podyktowane są zarówno oczekiwaniami co do jakości usług oraz zwiększenia zaufania ze strony klientów. Wdrożony w Naszej firmie System Zarządzania Jakością i Środowiskowy, kładzie zatem szczególny nacisk na zrozumienie i spełnienie oczekiwań klienta oraz przyjęcie podejścia procesowego, a także doskonalenie realizowanych już procesów.

 

Z wielką satysfakcją informuję, że decyzją Kapituły Wielkopolskiej Nagrody Jakości spośród tegorocznych zgłoszeń Grupa Kapitałowa Clar System otrzymała Nagrodę Główną Wielkopolskiej Nagrody Jakości!

Organizowane przez Unię Wielkopolan Dni Pracy Organicznej i Wielkopolska Nagroda Jakości są szczególnym wydarzeniem w życiu społecznym całego regionu. Honorowani są wówczas Ci Wielkopolanie i Przedsiębiorstwa, których działalność pozostawia trwały ślad w krzewieniu idei pracy organicznej we współczesnej rzeczywistości.

 

Nagroda jest potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, zarówno w odniesieniu do relacji z klientami, jak i wypracowanych wewnętrznych norm oraz standardów pracy.
Jest ona także odzwierciedleniem znakomitej współpracy wszystkich osób zaangażowanych w funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego w Grupie Kapitałowej Clar System.

Corocznie wydarzenie wręczenia nagród celebrowane było w Bazarze Poznańskim, obecnie ze względu na sytuację pandemiczną ustalane jest aktualnie miejsce i sposób wręczenia Wawrzynów i Nagród w bezpiecznych warunkach.

Cieszymy się bardzo, bo jest się czym chwalić!