STATUETKA "NIEUSTRASZONEGO PRACODAWCY" DLA CLAR SYSTEM

Szanowni Państwo,

8 listopada 2023 roku w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbyło się XIX Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Podczas spotkania zostały wręczone statuetki dla „Nieustraszonego Pracodawcy” jak również szczególne podziękowania dla firm i instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Odbyła się również debata pod tytułem „Aktywność
i samodzielność osób z niepełnosprawnościami w świetle systemowych rozwiązań”.

Wśród nagrodzonych znaleźli się Panowie Marcin Pojedyński Dyrektor Działu Zatrudnienia i Andrzej Pejczar Koordynator ds. Zatrudnienia w Clar System. Statuetkę „Nieustraszonego Pracodawcy” odebrała Pani Magdalena Agaciak Koordynator ds. Zatrudnienia w Clar System.

Serdecznie gratulujemy!

Organizatorami XIX Forum Osób z Niepełnosprawnościami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Gmina Wałbrzych, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej przy SDiRZSZS w Wałbrzychu. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej.

Przeczytaj inne artykuły: