Sprzątanie szpitali i przychodni - jak robić to efektywnie?

Czystość i zachowanie porządku nigdzie nie odgrywa tak ważnej roli jak w przypadku szpitali i placówek medycznych. Mając na uwadze takie obiekty, należy szczególnie zadbać o odpowiednią dezynfekcję i zapewnienie sterylności. Najlepszym sposobem na to będzie pójście w ślady wielu przychodni, zarówno tych prywatnych, jak i państwowych i skorzystać z usług oferowanych przez profesjonalne firmy sprzątające.

Szpitale to miejsca, w których stykają się ze sobą ludzie z różnymi dolegliwościami. Duża część z nich nie jest w stanie samodzielnie zadbać o utrzymanie porządku wokół siebie. Prowadzi to do nagromadzenia się ogromnej ilości zarazków na stosunkowo niewielkiej powierzchni. W konsekwencji, szpitale mogą stać się miejscem, które zagrażają nie tylko osobom odwiedzającym swoich bliskich, ale również samym pacjentom. Z rozwiązaniem tego problemu poradzą sobie tylko profesjonalne firmy sprzątające, których praca oparta jest na optymalnych procedurach.

Jak wygląda proces sprzątania w placówkach medycznych?

Sprzątanie szpitali i przychodni obarczone jest większą ilością koniecznych do przestrzegania zasad niż praca nad czystością w biurze czy w magazynie. Profesjonalne firmy sprzątające muszą dostosować się do ściśle określonych reguł i procedur, które w głównej mierze odnoszą się do częstotliwości sprzątania sal oraz odpowiedniego utylizowania odpadów medycznych i lekarskich. Ważny jest również odpowiedni dobór środków dezynfekujących, ponieważ niektóre z występujących w szpitalach bakterie są odporne na czyszczenie za pomocą powszechnych detergentów.

Sprzątanie placówek medycznych wymaga od profesjonalnych firm sprzątających odpowiedniego przygotowania swoich pracowników do spełniania powierzonych im zadań. Przechodzą oni specjalistyczne szkolenia oraz są zapoznawani ze wszystkimi najważniejszymi zasadami BHP. Firmy sprzątające pracują w placówkach medycznych zgodnie ze ściśle wytyczonym harmonogramem. Nie zajmują się one jednak tylko zapewnieniem porządku w wewnętrznej części obiektu. Zdarza się, że firma sprzątająca podpisuje umowę ze szpitalem, która obejmuje również opiekę i sprzątanie nad terenem znajdującym się na zewnątrz danej placówki.