ROZEZNANIE RYNKU SZKOLENIE PRACOWNIK BIUROWY Z UMIEJĘTNOŚCIĄ OBSŁUGI KOMPUTERA Z EGZAMINEM ECDL.

Szanowni Państwo,

Clar System S.A. (partner projektu) „Aktywizacja społeczo zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców woj. pomorskiego
zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego i ubóstwa” zaprasza do składania ofert na realizację szkolenia Pracownik biurowy z umiejętnością obsługi komputera z egzaminem ECDL.

Rozeznanie cenowe 02_023_17

zał nr 1

zał nr 2

Załącznik nr 3_Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji