ROZEZNANIE RYNKU NR 01/04E5/2018– SZKOLENIA ZAWODOWE ECDL, WOJ. ŚLĄSKIE

Clar System S.A. zaprasza do składania ofert na realizację szkolenia zawodowego- ,,Komputer w pracy biurowej z egzaminem ECDL”  dla uczestników projektu „Niepełnosprawni – kompetentni w pracy”.

Szczegółowe informacje zawarto w załączonych poniżej dokumentach.

 

Termin składania ofert – 17 stycznia 2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku ECDL 01_04E5_2018

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy ECDL

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków ECDL

Załącznik nr 3 – Wykaz kwalifikacji i doświadczenia Trenera ECDL

Załącznik nr 4 – Wzór umowy ECDL

Załącznik nr 5_Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji