ROZEZNANIE RYNKU -"Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego i ubóstwa".

Clar System S.A. zaprasza do składania ofert na realizację usług szkoleniowych (robotnik gospodarczy) w ramach realizacji projektu “Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego i ubóstwa”.

 

Termin składania ofert mija 28/02/2019.

 

Miejsce składania ofert: Biuro Projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego i ubóstwa”

  1. Mikołaja Reja 3, 80-404 Gdańsk lub na adres:

l.dzieweczynski@clarsystem.pl

Załączniki:

Rozeznanie rynku 01_ 023_17

Zał. 1 do rozeznania 1_023_17

Zał. 2 do rozeznania 1_023_17

Zał.nr 3 do rozeznania 1_023_17

Zał. nr 4_Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji