PODZIĘKOWANIE DLA CLAR SYSTEM ZA WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH