PODZIĘKOWANIE DLA CLAR SYSTEM ZA UDZIEŁ W VII EDYCJI METROPOLITALNYCH TARGÓW PRACY POMORZA.