PODZIĘKOWANIE DLA CLAR SYSTEM ZA UDZIAŁ W TARGACH PRACY W WARSZAWIE