NOMINACJA DLA CLAR SYSTEM DO POLSKIEJ NAGRODY INNOWACYJNOŚCI 2019