"NIEUSTRASZONY PRACODAWCA"

Szanowni Państwo,

27 listopada 2019 roku w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbyło się XVI Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Tematem przewodnim były „Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w aglomeracji wałbrzyskiej”, a organizatorami Urząd Miejski w Wałbrzychu, Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej i Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, patronat honorowy nad imprezą objął Pan Roman Szełemej – Prezydent Miasta Wałbrzycha.

W ramach Forum wyróżnieni zostali pracodawcy działający na rzecz osób z niepełnosprawnościami, za ich czynne wspieranie i tworzenie miejsc pracy.

Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. p. Marcin Pojedyński Kierownik Działu Zatrudnienia i p. Andrzej Pejczar Koordynator ds. Zatrudnienia w Clar System, którzy z wielką radością odebrali Statuetkę „Nieustraszony Pracodawca”.

Serdecznie gratulujemy!