ISO 9001 I 14001 DLA CLAR SYSTEM

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy audit recertyfikujący z pozytywnym wynikiem.

Audit ma głównie na celu zbadanie zgodności certyfikowanego systemu zarządzania z wymaganiami podstawowych dokumentów normatywnych oraz określonych procesów i dokumentacją systemu zarządzania opracowaną przez spółkę Clar System.

Podczas auditu oceniana była zarówno zdolność systemu zarządzania jakością i środowiskowego w celu zapewnienia, że działania naszej firmy spełniają obowiązujące wymagania statutowe, regulaminowe oraz kontraktowe jak i skuteczność systemu zarządzania w celu zapewnienia, że nieustannie podejmujemy i realizujemy określone cele.

Jesteśmy dumni, ze nasza organizacja spełnia wszystkie normy systemu zarządzania jakością i środowiskowego.