Dlaczego regularne sprzątanie magazynu jest ważne?

Magazyn to najczęściej miejsce przeznaczone do składowania różnego rodzaju materiałów i produktów. Celem magazynów zadaszonych jest ochrona towarów wrażliwych na czynniki atmosferyczne, jak również zabezpieczeniem przeciwko aktom wandalizmu (w tym ograniczenie dostępu dla osób trzecich i kradzieżami). Wyposażenie stanowią różnego rodzaju elementy do składowania (regały, wieszaki), środki transportu magazynowego (wózki ręczne, wózki mechaniczne) oraz urządzenia pomocnicze (palety, kontenery, wagi).

Podczas przygotowywania towarów do wysyłki, często pracownikom zdarza się pozostawianie w miejscach do tego nie przeznaczonych m.in. elementów ochronnych zabezpieczających materiały podczas transportu (np. folie ochronne), wysypanie lub zniszczenie zapakowanych towarów. W takim przypadku odpadki mogą wpływać na bezpieczeństwo wykonywania czynności przez pracowników, co determinuje podjęcie decyzji o zaplanowaniu odpowiednich procedur oraz regularnym sprzątaniu powierzchni magazynowych.

Planowanie

Kierownictwo firmy powinno opracować szczegółowe instrukcje działania dla pracowników magazynu na poszczególnych stanowiskach. Zalecenia powinny odnosić się do konkretnych sytuacji i realizowanych działań podczas codziennych obowiązków. Należy określić miejsca składowania odpadów, naruszonych towarów oraz procedury działania podczas zniszczenia produktów. Ponadto, obserwując trendy branżowe, zaplanowanie regularnego sprzątania wszystkich powierzchni, z pyłu, kurzu i pozostawionych elementów, wpływa na wzrost bezpieczeństwa oraz ergonomię i efektywność pracy. W zależności od wielkości firmy i strategii organizacyjnej, usługi sprzątania najlepiej zlecić firmie zewnętrznej, mającej w swojej ofercie sprzątanie powierzchni magazynowych.

Uświadamianie

Po wprowadzeniu zasad i określeniu harmonogramu sprzątania koniecznym jest uświadamianie o tym pracowników. Znajomość swoich obowiązków wraz z konkretnym sposobem działania podczas pracy jest niezbędne dla zapewnienia efektywności i zapewnienia, że pracownicy zachowają normy bezpieczeństwa.