Co obejmuje ochrona mienia?

Firmy ochroniarskie świadczą usługi ochrony osób i mienia. W pierwszym przypadku podejmowane są zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa konkretnej osobie. W drugiej sytuacji chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie nieruchomości, sprzętów, maszyn czy urządzeń przed kradzieżą lub zniszczeniem. W ramach ochrony mienia zleceniodawca może liczyć m.in. na patrolowanie wyznaczonego terenu, obiektu lub grupy obiektów przez wykwalifikowanych pracowników.

Patrole mogą odbywać się w sposób ciągły lub pojawiać się doraźnie, w momencie wystąpienia sytuacji alarmowej. Żeby uniemożliwić dostanie się na strzeżony teren osób nieuprawnionych, zleceniodawca może zlecić agencji ochrony kontrolę ruchu osobowego. Kontrola może dotyczyć także ruchu towarowego. Ochrona mienia obejmować może również montaż i obsługę urządzeń alarmowych i monitorujących.

Wykorzystywane narzędzia

Do zabezpieczania mienia zleceniodawcy firmy ochroniarskie wykorzystują ochroniarzy lub grupy interwencyjne. Zatrudniony ochroniarz przebywa na chronionym terenie przez cały czas, grupy interwencyjne przyjeżdżają w sytuacji pojawienia się zagrożenia bezpieczeństwa chronionego mienia. Wykwalifikowany pracownik podczas wykonywania swych obowiązków może korzystać z różnych narzędzi i środków przymusu bezpośredniego. W razie konieczności może używać siły fizycznej potrzebnej do obrony własnej lub obezwładnienia intruza, korzystać z pałki służbowej, psa służbowego, ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz przedmiotów obezwładniających wykorzystujących energię elektryczną.

Coraz więcej profesjonalnych agencji korzysta z nowoczesnych urządzeń wizualnych i alarmowych. Kamery monitorujące, czujniki ruchu i sygnalizatory alarmowe to tani i skuteczny sposób na ochronę mienia zleceniodawcy. W ramach świadczonych usług tego rodzaju firma zobowiązuje się do montażu, obsługi, konfiguracji oraz naprawy urządzeń monitorujących i alarmowych. Narzędzia stosowane są zarówno w przypadku zabezpieczenia niewielkich obiektów, takich jak stacje benzynowe, jak i dużych powierzchni magazynowych.