CLAR SYSTEM- ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC NA ROK 2018

Uważamy, że wymiana poglądów jest zawsze cennym doświadczeniem dla każdego przedsiębiorstwa
Dlatego Grupa Kapitałowa Clar System otrzymała odnowienie certyfikatu przynależności do Związku Pracodawców Branżowych PSC na rok 2018