CLAR SYSTEM - CERTYFIKAT ISO

W  związku z publikacją nowej normy jakościowej ISO 9001 i środowiskowej 14001 w 2015 roku, wprowadziliśmy działania doskonalące nasze systemy,
przeprowadziliśmy  szkolenia w celu spełnienia wymagań wspomnianych norm.

Wszystkie podjęte działania, spotkania i analizy oraz ostatecznie wdrożone zmiany przyniosły efekt – przeszliśmy pomyślnie ostatni audit recertyfikujący,
a auditorzy zewnętrzni złożyli wniosek do firmy TUV NORD Polska o wydanie certyfikatu potwierdzającego Wdrożenie,
Utrzymywanie i Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego zgodnie z wymaganiami nowych norm: ISO 9001: 2015 oraz ISO 14001:2015.

Dziękujemy wszystkim pracownikom, osobom zaangażowanym, szczególnie Dyrektorom i Kierownikom poszczególnych Pionów i Działów.
Teraz nie pozostaje nam nic innego,jak utrzymanie naszych działań zgodnie z założeniami systemów, zapisanymi procedurami oraz innymi dokumentami systemowymi i zarządzeniami.