FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ BARKA – PROJEKT SKy

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka w ramach projektu SKy, realizowanego z partnerami z Belgii, Francji, Hiszpanii i Włoch przygotowuje wspólnie z firmami, przedsiębiorstwami społecznymi i instytucjami publicznymi programy szkoleń dla osób długotrwale bezrobotnych. Celem jest przeprowadzenie mikro-treningów, które będą optymalnie dostosowane do potrzeb osób długotrwale bezrobotnych, odpowiadające ich kompetencjom oraz potrzebom lokalnego rynku, firm i pracodawców.
Jesteśmy dumni, że zostaliśmy zaproszeni do realizacji tego projektu, chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za zaufanie!
„Nie możesz zmienić całego świata, ale możesz zmienić cały świat jednego człowieka” Warto pomagać ?