GWARANT CZYSTOŚCI I HIGIENY – grunt to zaufanie! ?

Gwarant Czystości i Higieny – grunt to zaufanie! ?
Certyfikat jest przyznawany przez niezależny podmiot, firmę TÜV Rheinland Group i dotyczy świadczenia usług w zakresie utrzymania czystości i dezynfekcji.
Eksperci TÜV Rheinland Polska drobiazgowo weryfikują zgodność stosowanych technologii z międzynarodowymi standardami, sposób postępowania ze środkami używanymi w procesie świadczenia usług, w tym odpowiednie świadectwa jakości tych środków, bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników w określonych warunkach, w tym w reżimie sanitarnym, bezpieczeństwo informacji. Zatem wspomniany Gwarant Czystości i Higieny jest potwierdzeniem najwyższych standardów, które są spełniane przez firmy legitymujące się nim. Jesteśmy dumni! ? ?

Przeczytaj inne artykuły: