UNIEWAŻNIENIE ROZEZNANIA RYNKU 02/0137/2018

Informujemy, iż zgodnie z punktem 15A rozeznania rynku nr 02/0137/2018 na realizację szkolenia zawodowego: ,,Robotnik gospodarczy – specjalizacja: operator usług utrzymania czystości”
dla Uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego szansą na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w regionie II” rozeznanie zostaje unieważnione.

Informujemy, iż zgodnie z punktem 15A rozeznania rynku nr 02/0137/2018 na realizację szkolenia zawodowego: ,,Robotnik gospodarczy – specjalizacja: operator usług utrzymania czystości” dla Uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego szansą na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w regionie II” rozeznanie zostaje unieważnione.