UNIEWAŻNIENIE ROZEZNANIA RYNKU 01/0137/201818

Informujemy, iż zgodnie z punktem 15A rozeznania cenowego nr 01/0137/2018 na realizację szkolenia zawodowego:,,Robotnik gospodarczy – specjalizacja: operator usług utrzymania czystości” dla Uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego szansą na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w regionie II” rozeznanie zostaje unieważnione.