ROZEZNANIE RYNKU NR 01/0137/2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/0137/2018– SZKOLENIA ZAWODOWE, WOJ. LUBELSKIE

Clar System S.A. zaprasza do składania ofert na realizację szkolenia zawodowego: ,,Robotnik gospodarczy – specjalizacja: operator usług utrzymania czystości” dla Uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego szansą na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w regionie II”.
Szczegółowe informacje zawarto w załączonych poniżej dokumentach.

Termin składania ofert – 29 listopad 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowan.._

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4_Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji