PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W TARGACH PRACY CLAR SYSTEM W KRAKOWIE