DZIAŁAMY LEGALNIE

Działamy na legalnym oprogramowaniu!
GRUPA Kapitałowa CLAR System pozytywnie zakończyła proces przeglądu licencyjnego w ramach programu TeleSAM.